HRV ENG

Nexus Private Equity Partneri

Nexus Private Equity Partneri je društvo za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, osnovano i registrirano u Republici Hrvatskoj 2008. te licencirano od strane HANFA-e u okviru EU AIFMD regulative.

Glavni cilj Društva je putem private equity i venture capital ulaganja pružiti alternativni oblik ulaganja domaćim i stranim investitorima s fokusom na Hrvatsku i tržište jugoistočne Europe. Također, interes je Društva realizacijom uspješnih ulaganja doprinijeti ukupnom gospodarskom razvitku tržišta na kojima djeluje.

Društvo trenutno upravlja s 3 fonda rizičnog kapitala:
  • Nexus ALPHA je uspostavljen u listopadu 2008. s HRK 254,5 milijuna (EUR 36 milijuna) prikupljenog kapitala.
  • Nexus FGS je uspostavljen u veljači 2011. po modelu fondova za gospodarsku suradnju s HRK 380 milijuna (EUR 52 milijuna) prikupljenog kapitala.
  • Upravljanje trećim fondom Nexus FGS II Društvo je preuzelo 16. studenoga 2014., nakon što je prethodo fond poslovao pod nazivom Alternative Private Equity FGS, koji je isto uspostavljen po modelu fondova za gospodarsku suradnju s HRK 600 milijuna (EUR 80 milijuna) prikupljenog kapitala.
Depozitari fondova pod upravljanjem Nexusa su: