HRV ENG
Ispis stranice

Novosti

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE - RJEŠENJE HANFA-e ARBITRARNO JE I NEPOMIRLJIVO S NAČELOM VLADAVINE PRAVA

Nexus je žrtva ciljanih partikularnih političko-poslovnih interesa koji su evidentno nadjačali pravnu državu

 

Zagreb, 12. siječnja 2018. - Nexus Private Equity Partneri d.o.o. („Nexus“) ima obvezu prema medijima, klijentima, političkoj i široj javnosti ukazati da je rješenje HANFA-e kojim se Nexusu oduzima upravljanje fondovima Nexus FGS i Nexus FGS II, a samoj Upravi njezina licenca, pravno neodrživo jer polazi od pravnih stajališta koja su u potpunoj suprotnosti s pravnim okruženjem i pravilima upravljanja, a koja se odnose na društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima te trgovačkim društvima u vlasništvu fondova. Drugim riječima, ovakva odluka u potpunom je raskoraku sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima („ZAIF“), Pravilima fondova Nexus FGS i FGS II te Zakonom o trgovačkim društvima („ZTD“).

Stoga rješenje HANFA-e nije moguće ocijeniti ikako drugačije nego arbitrarnim i nepomirljivim s načelom vladavine prava. Nexus smatra da je žrtva ciljanih partikularnih političko-poslovnih interesa koji su evidentno nadjačali pravnu državu. Isto tako, budući da nije dijelom neke od političkih i/ili korporativnih opcija, to ga čini prikladnim ciljem za javno terećenje, prozivanje i kreiranje percepcije djelovanja državnih tijela u širem kontekstu afere Agrokor.

Dodatna potvrda tome jest i činjenica kako je rješenje HANFA-e, nakon nadzora koji je trajao od početka svibnja 2017. i suštinski bio okončan još u rujnu 2017., tempirano baš nekoliko dana prije isteka mandata Upravnog vijeća HANFA-e. Isto tako, HANFA ističe navodno „teško i sustavno“ kršenje zakona i pravila fondova, ali u deset godina poslovanja Nexusa i više nadzora poslovanja Nexusa od strane HANFA-e, od kojih je zadnji bio početkom 2016. godine, nikada nisu utvrđena nikakva kršenja zakona.

Također, vrlo je važno napomenuti da je HANFA kao kreator regulatorne prakse o istim pravnim pitanjima ranije kod donošenja sankcijskih mjera u drugim slučajevima na tržištu zauzimala posve suprotno pravno stajalište, sasvim izjednačeno s onime na što cijelo vrijeme ukazuje Nexus, a koje se sada mijenja isključivo u cilju sankcioniranja Nexusa. Pri tome treba naglasiti da će ovakvo (krivo i neodrživo) tumačnje zakonskih odredbi imati nesagledive posljedice na rad fondovske industrije u Republici Hrvatskoj.

Naime, odredbe ZAIF-a kao i Pravila fondova čije kršenje HANFA imputira, izrijekom se i nedvosmisleno odnose samo na radnje društva za upravljanje, a ne i na trgovačka društva u vlasništvu fondova koja su bila u komercijalnom poslovnom odnosu s Agrokorom. Štoviše, prilikom zadnjeg redovnog nadzora početkom 2016., HANFA nije imala nikakvih primjedbi na tu praksu. U rješenju se, usprkos višekratnom ukazivanju od strane Nexusa tijekom postupka nadzora, navode i netočne činjenice, a na kojima se onda izvodi krivnja Nexusa.

Istovremeno HANFA u potpunosti zanemaruje izniman učinak promjene pravnog sustava RH donošenjem Zakona o postupku izvanredne uprave nad društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku („Lex Agrokor“) što je bilo posve nepredvidivo u trenutku sklapanja ugovora o kratkoročnim zajmovima iz poslovnog odnosa društava Nexus ulaganje d.o.o. i KHA četiri d.o.o. s Agrokorom u odsutnosti kojega bi se predmetna potraživanja već davno naplatila iz instrumenata osiguranja (zaloga). Ali i taj zakon ne oduzima (razlučno) pravo odvojenog namirenja na tim zalozima čak i u slučaju stečaja nad Agrokor d.d., nego samo privremeno odgađa njegovu realizaciju dok traje postupak izvanredne uprave.

Istovremeno, sve aktivnosti koje je Nexus poduzimao u upravljanju fondovima Nexus FGS i Nexus FGS II bile su isključivo u interesu investitora u navedene fondove što je uostalom potvrđeno i neto vrijednošću imovine fondova koja je za vrijeme upravljanja od strane Nexusa povećana 28% ili preko 90 mil. kn (FGS) odnosno 12% ili gotovo 12 mil. kn (FGS II), što zajedno iznosi preko 100 mil. kn, u odnosu na uložena sredstva i s daljnjom tendencijom rasta.

Navedeni iznosi su potvrđeni i od depozitnih banaka navedenih fondova kao i renomiranih revizorskih kuća (EY, KPMG). Dodatno, kroz svoje djelovanje Nexus je spasio i kreirao više od 3.500 radnih mjesta u vrijeme najveće ekonomske i financijske krize. Kao posljedica rješenja HANFA-e, bit će prekinuti započeti poslovni procesi na razini fondova i portfeljnih društava što će vjerojatno rezultirati umanjenjem vrijednosti portfelja i imovine fondova. U konačnici, to će donijeti neizmjerne štete hrvatskom gospodarstvu.

Da je stav Nexusa ispravan pokazuje i pravno mišljenje Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i praksa nacionalnih private equity venture capital asocijacija iz europskih zemalja s najrazvijenijom fondovskom industrijom (koja primjenjuju isti europski acquis communautaire kao i Republika Hrvatska), te uputama ESMA-e kao EU krovnog regulatora fondovske industrije.

Zaključno, s obzirom na pravnu neodrživost i očiti politički kontekst ovakve odluke, Nexus će tražiti sudsku zaštitu od rješenja HANFA-e.