HRV ENG
Ispis stranice

Naš tim

Članovi našeg tima posjeduju iznimno iskustvo u poslovima investicijskog bankarstva, korporativnih financija, rizičnog kapitala i operativnog upravljanja fondovima.

 

Marko Lesić, MBA - osnivač i partner

Marko Lesić

Marko Lesić osnivač je Nexus Private Equity Partnera. Uz to, Marko je i osnivač Nexus savjetovanja, tvrtke specijalizirane za pružanje cijelog niza usluga inherentih investicijskom bankarstvu i tržištu kapitala, od savjetovanja kod spajanja i preuzimanja tvrtki, projektnih financiranja, financiranja na tržištu kapitala, pa sve do aranžiranja transakcija po modelu javno-privatnog partnerstva. Prije Nexusa, Marko je 8 godina radio u Zagrebačkoj banci, između ostalih kao savjetnik u Sektoru investicijskog bankarstva te kao direktor Sektora riznice. Također, Marko je i član Odbora za reviziju pri Nadzornom odboru Atlantic grupe.

U proteklih 15 godina, Marko je imao prilike participirati u većini benchmark transakcija na domaćem i regionalnom tržištu kapitala, od prvih Državnih i korporativnih izdanja obveznica na domaćem tržištu, domaćih i međunarodnih sindiciranih kredita, savjetovanja kod privatizacija, savjetovanja blue chip tvrtki oko strateških opcija, strukturiranja i egzekucije transakcija javno-privatnog partnerstva, te MBO transakcija.

Marko je diplomirao na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, završio MBA studij na INSEAD-u u Francuskoj, te ima položen ispit HANFA-e za ovlaštenog investicijskog savjetnika.

 

Krešimir Ružđak, CFA - partner

Krešimir Ružđak

Krešimir Ružđak pridružio se Nexus Private Equity Partnerima odmah po osnivanju. Prije Nexusa, Krešimir je 8 godina radio u investicijskom bankarstvu vodećih banaka na domaćem tržištu, od čega 3 godine u Zagrebačkoj banci gdje je između ostalog bio i voditelj vlasničkog odnosa te s time povezano i nadležan za niz vlasničkih udjela iz portfelja banke te 5 godina u Privrednoj banci Zagreb gdje je sudjelovao i vodio brojne transakcije na tržištu kapitala te razvijao kompleksne strukture financiranja na pozicijama voditelja tima u Direkciji tržišta kapitala te potom direktora Direkcije strukturiranog financiranja.

Krešimir ima bogato iskustvo u širokom spektru transakcija i projekata iz domene investicijskog bankarstva od upravljanja vlasničkim udjelima iz različitih industrija u okviru čega je radio na restrukturiranju poduzeća, analizi financijskih izvješća, kreiranju izlaznih strategija te provedbi različitih procesa prodaje vlasničkih udjela, do iskustva u brojnim projektima na tržištu kapitala kao što su izdavanje obveznica i komercijalnih zapisa, due diligence postupci, transakcije dokapitalizacije, financijsko savjetovanje pri uvrštenju vrijednosnih papira u kotacije burze, projektno financiranje, transakcije spajanja i preuzimanja, identificiranje strateškog/financijskog investitora te izrada "feasibility" studija.

Krešimir je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, posjeduje međunarodno priznatu titulu ovlaštenog financijskog analitičara CFA (Chartered Financial Analyst), te je položio ispit HANFA-e za ovlaštenog investicijskog savjetnika.

 

Marko Makek, MA – partner

Marko Makek

Prije nego što se pridružio Nexusu početkom 2008., Marko Makek je u razdoblju od 2000. bio zaposlen u Ministarstvu europskih integracija iz kojeg odlazi 2003. s mjesta načelnika Odjela analitike u Upravi za strategiju integriranja, koji je pružao analitičku potporu procesu integracije Republike Hrvatske u Europsku uniju s fokusom na ekonomska pitanja, te provedbu i pripremu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanje i Nacionalnog programa integracije RH u EU, i prodružuje se timu investicijskog bankarstva Zagrebačke banke. U Zagrebačkoj banci Marko je predvodio timove koji su radili na strukturiranju i realizaciji niza benchmark transakcija na hrvatskom tržištu vlasničkih i dužničkih vrijednosnih papira, od izdanja državnih, municipalnih i korporativnih obveznica preko inicijalnih javnih ponuda dionica vodećih hrvatskih tvrtki (Magma, Atlantic Grupa, Optima telekom), pa sve do strukturiranih financiranja i sindiciranih kredita. U okviru gornjih transakcija Marko je bio odgovoran kako za ukupnu realizaciju pojedinih transakcija, tako i za pripremu integralne dokumentarne podloge potrebne za realizaciju transakcija na domaćem i inozemnom tržištu, analizu i izradu kompleksnih financijskih modela ključnih za determiniranje optimalnih strategija financiranja na domaćem i inozemnom tržištu kapitala, sve do koordinacije i realizacije prodaje vrijednosnih papira domaćim i inozemnim investitorima i održavanja odnosa s ključnim domaćim i inozemnim investitorima. Početkom 2008. Marko napušta Zagrebačku banku s mjesta direktora Tržišta kapitala.

Marko je nakon diplomiranja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu magistrirao na Institutu za europske studije Sveučilišta u Sussex-u, Velika Britanija, te se po završetku školovanja nastavio educirati na nizu seminara i edukacija u zemlji i inozemstvu iz sfere ekonomskih aspekata europskih integracija, te tržišta kapitala i investicijskog bankarstva.

Marko je zamjenik predsjednika Upravnog odbora Hrvatske Private Equity i Venture Capital Asocijacije (HVCA/CVCA). Također, Marko je član nadzornih odbora nekoliko renomiranih hrvatskih poduzeća.

 

Krunoslav Šimatović, ACCA, MBA – partner

Krunoslav Šimatović

Krunoslav  Šimatović  direktor je Direkcije za upravljanje ulaganjima Nexus Private  Equity  Partnera.  Prije  Nexusa,  radio  je  6 godina u Plivi kao rukovoditelj  kontrolinga  divizije  Proizvodnje  i  opskrbe  proizvodima i financijski  analitičar unutar Korporativnih Financija. Osim u Plivi, radio je u međunarodnoj revizorskoj tvrtci PriceWaterhouseCoopers.

Tijekom  proteklih  9 godina, sudjelovao je u mnogim domaćim i međunarodnim revizijskim i “due diligence” projektima, akvizicijama i prodaji kompanija, koordinaciji  i  ocjeni  prihvatljivosti investicijskih projekata,koordinaciji  procesa  planiranja,  izvještavanja i prognoziranja rezultata poslovanja  na  internacionalnoj  razini,  restrukturiranju  poslovanja kompanija i organiziranju provođenju procesa inicijalne javne ponude dionica.

Krunoslav je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. Međunarodno je ovlašteni  računovođa  i  revizor  s  certifikatom  ACCA  (Association  of Chartered  Certified  Accountants).  Završio  je  MBA studij na RSM Erasmus-u u Nizozemskoj,  te  ima  položen  ispit  HANFA-e za ovlaštenog investicijskog savjetnika.

 

Darko Mucić, ACCA, CFA

Darko Mucic

Darko Mucić pridružio se Nexusu u lipnju 2011. U razdoblju od 2006. do dolaska u Nexus Darko je bio zaposlen u revizorskoj kući Ernst & Young, gdje je sudjelovao u revizijama, due diligencima i uvidima u društva iz različitih grana poslovanja, poput financijskog sektora, telekomunikacija i FMCG-a (Hrvatska narodna banka, Hrvatski Telekom, Agrokor grupa, Zagrebačka pivovara).
Od dolaska u Nexus Darko je stekao opsežno znanje iz područja private equity i venture capital industrije. Sudjeluje u analizi i procjeni potencijalnih projekata, istraživanju tržišta, valuacijama poduzeća, pravnim i financijskim due diligencima. Nadalje, sudjeluje u brojnim investicijskim projektima, na poslovima koji uključuju rad na strukturiranju investicije, pregovorima, pripremi investicijske dokumentacije, nadgledanja i praćenja društava iz portfelja, uključujući budžetiranje, konzultiranje, strateško planiranje i pripreme za izlaz iz investicije.
Darko je diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, te posjeduje certifikat ovlaštenog revizora Hrvatske revizorske komore, kao i međunarodno priznate certifikate ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) i CFA (Chartered Financial Analyst). Sudjelovao je na brojnim seminarima ekonomskih i management tematika u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Nadja Schaps Horvat, MA

Nadja Schaps Horvath

Nadja Schaps Horvat pridružila se Nexusu tijekom 2011. kao Investicijski analitičar u Direkciji za upravljanje ulaganjima. Zadužena je za analize poslovanja društava, procjene vrijednosti poduzeća, te za  praćenje i i unapređenje poslovanja društava iz portfelja postojećih ulaganja, kao i za ostale poslove iz domene ove Direkcije.  Poslovnu karijeru započela je još tijekom studentske prakse u švicarskom poduzeću Glencore u odjelu Financija i Upravljanja rizicima. Krajem 2010. završila je Ekonomski fakultet u Zagrebu (smjer Financije), te primila Dekanovu nagradu za uspjeh na cjelokupnom studiju. Bila je članica Eksperimentalne grupe dodatnog obrazovanja za najbolje studente Fakulteta, članica nekoliko studentskih udruga, podpredsjednica Financijskog kluba i demonstratorica na Katedri za pravo. Jedan semestar provela je na Ekonomskom Fakultetu u Zürichu, smjer Finance and Banking, te mjesec dana na intenzivnom tečaju poslovnog ruskog jezika na Sveučilištu Lomonosov, Moskva. Tijekom obrazovanja sudjelovala je na raznim seminarima i tečajevima, te bila koautor nekoliko stručnih članaka. Dobila je stipendiju za pohađanje programa 'Innovative women' u organizaciji Instituta za inovacije 2013. Kandidat je za polaganje CFA Level 2 ispita. U budućnosti se namjerava dodatno obrazovati, poglavito na području private equity-a te project managementa.
Materinji jezici su joj hrvatski i njemački, a aktivno se služi engleskim, španjolskim i ruskim.  Članica je LeanIn Circle-a Hrvatska, te polaznica Thinker's Impact Series predavanja u organizaciji Instituta za inovacije.

 

Andreja Voloder, mr.sc.

Andreja Voloder

Andreja Voloder pridružila se Nexusu u srpnju 2008. kao direktor Direkcije za nadzor i analizu (sada Direkcija za rizike i usklađenost). Prije Nexusa, Andreja je 5 godina radila u tvrtki Small Enterprise Assistance Funds (SEAF), međunarodnoj private equity management tvrtki sa sjedištem u Washingtonu, SAD,  jednoj od prvih iz te industrije koje su poslovale u Hrvatskoj.  Tijekom petogodišnjeg rada u SEAF-u,  Andreja je stekla široko iskustvo u “Private Equity” i “Venture Capital” poslovanju. Sudjelovala je i izrađivala procjenu potencijalnih ulaganja, uključujući analizu financijskih izvješća tvrtki, tržišta i sektora u kojem posluju te procjenu vrijednosti tih tvrtki, odnosno pravni i financijski due dilligence. Nadalje, od strukturiranja i provedbe ulaganja koje je uključivalo izradu optimalnih kapitalnih struktura, pregovaranje s klijentima te pripremu i izradu ulagačke dokumentacije, naknadnog razvoja i praćenja poslovanja ostvarenih ulaganja, uključujući budžetiranje, koordiniranje stručnih savjetničkih programa, strateško planiranje te nadzor tvrtki, i konačno priprema za izlaz iz investicije.

Također, prije SEAF-a, Andreja je radila u Ministarstvu financija, zatim Plivi i Banci Sonic, gdje je stekla široko iskustvo iz korporativnog i bankovnog poslovanja.

Andreja je diplomirala i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu te je završila Diplomatsku akademiju Ministarstva vanjskih poslova.

 

Maja Kos

Maja Kos

Prije Nexusa, Maja Kos obanašala je funkcije Voditelja odjela investicijskih fondova, u CEBA INVEST i KD INVESTMENTS, društvima za upravljanje otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom. Tijekom sedmogodišnjeg rada u navedenim društvima stekla je široko iskustvo u poslovanju društava i fondova. Sudjelovala je i vodila mnogobrojne poslovne procese uključujući organizaciju poslova back office-a, analizu tržišta investicijskih fondova, unapređenje i razvoj software-a za vođenje aktive i pasive fondova, koordinaciju i kontrolu računovodstva te različite inovacijske projekte.

Ujedno, Maja posjeduje petogodišnje iskustvo na poslovima projekata mirovinskog i životnog osiguranja, stečeno u Mirovinskom društvu HA jedan te osiguravajućoj kući Allianz Zagreb.

Iako je rano započela profersionalnu karijeru, Maja je nastavila s akademskom edukacijum, te trenutno pohađa izvanredni sveučilišni studij Poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Krešimir Lesić, dipl. iur., LLM – partner i pravni savjetnik

Maja Kos

Krešimir Lesić surađuje s društvom Nexus Private Equity Partneri d.o.o. u ulozi pravnog savjetnika na dnevnoj osnovi od 2008. godine, dok je prethodno bio zaposlen u Zajedničkom odvjetničkom uredu „Vladimir Marić i Davor Drugović“ gdje je stekao brojna znanja i iskustvo iz područja građanskog, trgovačkog i radnog prava.

Krešimir je pravni savjetnik Nexusa u pred-/post-investicijskim poslovima i korporativnim transakcijama iz područja preuzimanja, pripajanja i spajanja trgovačkih društava (M&A) te kao prokurist vodi pravne poslove u nekoliko trgovačkih društava u sferama trgovačkog prava i prava društava, ugovornog i radnog prava.

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2002. i polaganja pravosudnog ispita, Krešimir je završio poslijediplomske studije u Francuskoj na Sveučilištu Paris II (Panthéon-Assas) prvo na područjima francuske i europske pravne kulture 2004. te na područjima francuskog, europskog i međunarodnog poslovnog prava 2005.

Krešimir ima položeni pravosudni ispit te je sudac drugostupanjskog vijeća Suda časti pri Hrvatskoj gospodarskoj komori i arbitar u postupcima bez međunarodnog obilježja pred Stalnim arbitražnim sudištem pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.