HRV ENG
Ispis stranice

Postupak ulaganja

Postupak ulaganja (proces), od inicijalne analize poslovnog plana do stvarnog ulaganja u tvrtku, može trajati od jednog mjeseca pa sve do godinu dana, no uobičajeno traje između 3 do 6 mjeseci. Uvijek postoje iznimke od pravila i transakcije (ulaganja) mogu se realizirati i u vrlo kratkom vremenu. Puno toga ovisi o kvaliteti informacija i podataka koje se mogu odmah dostaviti private equity investitoru (fondu) na razmatranje.

Nakon što u potpunosti pripremite vaš poslovni plan, uključujući i dodatne elemente koje sugerira vaš poslovni savjetnik ako ga imate, sljedeći korak je da plan date na razmatranje private equity investitoru (fondu). Za inicijalni pristup fondu, razborito je dostaviti samo sažetak poslovnog plana, a sve u svrhu kako smanjivanja vlastitih troškova tako i povećavanja izgleda da potencijalni investitor doista i razmotri vašu poslovnu ideju.

Svi private equity investitori s reputacijom poštivat će povjerljivost informacija koje su im dostavljene od strane tvrtki koje su u potrazi za private equity kapitalom. Međutim, ako ste posebno zabrinuti za povjerljivost podataka, uobičajeno je zatražiti potpisivanje ugovora o tajnosti podataka (standardan obrazac), no tek nakon što fond zaprimi vaš sažetak poslovnog plana te na temelju toga iskaže interes za detaljnije razmatranje poslovne ideje.

U pravilu, trebali biste zaprimiti inicijalnu indikaciju interesa od strane private equity investitora unutra 1 do 2 tjedna, što će biti ili "nismo zainteresirani" ili će se zatražiti dodatne informacije, odnosno zatražiti sastanak.

Ako je private equity investitor zainteresiran nastaviti s razmatranjem poslovne ideje, morat ćete osigurati da nam ključni članovi vašeg tima uvjerljivo prezentiraju poslovni plan i demonstriraju sve aspekte poslovanja, tržišta i poslovne perspektive.

Pod pretpostavkom da su sastanak i daljnji upiti protekli uspješno, private equity investitor će s vama započeti razgovore vezano uz uvjete ulaganja.

Prvi korak je utvrditi vrijednost vaše poslovne ideje, odnosno tvrtke. Načelno ne postoji pravi ili krivi način vrednovanja tvrtke, postoji nekoliko načina na koji se to može učiniti, dva od kojih su:

  • Izračunati vrijednost tvrtke u usporedbi s vrijednošću istih ili vrlo sličnih tvrtki čije su dionice uvrštene na burzu. Ključni element ovog izračuna je utvrditi prikladan omjer za procjenu, kao npr. omjer cijene i dobiti po dionici (P/E) za vašu tvrtku. P/E omjer je multiplikator dobiti nakon poreza kako bi se utvrdila vrijednost tvrtke, a izračunava se dijeljenjem trenutne cijenu dionice s povijesnom dobiti pod dionici nakon poreza. P/E omjeri variraju ovisno o sektoru gospodarstva (popularnosti i perspektivi), veličini tvrtke, sentimentu investitora, managementu, poslovnoj perspektivi itd.
  • Izračunati vrijednost tvrtke koja će dati private equity investitoru (fondu) njegovu zahtjevanu stopu povrata u razdoblju u kojem anticipira da će biti u vlasničkoj strukturi tvrtke. Private equity investitor uobičajeno razmišlja o ukupno ciljanom povratu na svoja ulaganja. Načelno, "povrat" se odnosi na godišnju internu stopu profitabilnosti (IRR), i izračunava se za cijelo razdoblje ulaganja. Ukupan povrat uzima u obzir povrat uloženih sredstava, kapitalnu dobit prilikom kasnije prodaje vlasničkog udjela, prihod od naknada i dividendi. Zahtjevani povrat ovisi o percepcijji rizika pojedinog ulaganja - što je veći rizik to će biti veći zahtjevani povrat - i značajno će varirati ovisno o sektoru gospodarstva i faze razvoja tvrtke. Izračun interne stope povrata može biti od 20-tak% pa sve i do 70% godišnje.

Vi i vaš tim već ste sigurno uložili, ili ste spremni uložiti, vlastiti kapital u tvrtku kako bi demonstrirali osobnu financijsku predanost poslovnom poduhvatu. Nakon svega, zašto bi neki private equity fond riskirao novac fonda, odnosno novac svojih investitora, ako vi niste spremni riskirati svoj? Odnos novca kojeg biste trebali uložiti vi i vaš tim ovisi o tome što je "materijalno" za vas, što je subjektivno u procjeni, no to može, na primjer, značiti i uzimanje hipotekarnog kredita na neku nekretninu.

Ako koristite savjetnike koji su iskusni u ovom području, oni vam mogu pomoći ispregovarati uvjete ulaganja private equity investitora. No, morate biti spremni prepustiti investitoru realni dio vlasničkog udjela u tvrtki ako želite osigurati financiranje. Kojigod postotak vlasničkog udjela prodali fondu, dnevno operativno poslovanje ostaje vašom odgovornošću i odgovornošću vašeg upravljačkog tima. Razina involviranosti fonda u poslovanje tvrtke ovisi o stilu managementa fond i ugovorenim odnosima prilikom ulaganja.

Postoji više načina na koji se može financirati ulaganje i to je podložno dogovoru. Private equity investitor će vam predložiti strukturu koja će biti strukturirana da optimalno odgovara potrebama vaše tvrtke. Također, private equity investitor može predložiti da osigura i financiranje u većem iznosu od iznosa vlasničkog kapitala kojeg ulaže, a u obliku kao što je dug ili mezzanine financiranje. U svakom slučaju, ukoliko bude potreban dodatan kapital, s private equity investitorom u vlasničkoj strukturi uobičajeno je lakše realizirati druge oblike financiranja. Predložena struktura može uključivati paket dijela ili svih elemenata.

Razmatranjem kombinacije nekoliko gore spomenutih oblika financiranja, uobičajeno se može strukturirati obostrano prihvatljiva transakcija. 

U sljedećem ćemo vam koraku dostaviti našu Ponudu, koja definira glavne elemente naše ponude za ulaganje, naravno, zavisno od ishoda procesa dubinskog snimanja (due diligence) i okončanja pregovora.

Kako bismo poduprijeli inicijalno pozitivnu procjenu vašeg poslovnog plana, imat ćemo interesa detaljno procijeniti tehničku i financijsku opravdanost ulaganja. U tu svrhu uobičajeno se koriste vanjski suradnici (certificirani revizori, pravnici, porezni savjetnici i sl.) koji provode veći dio dubinskog snimanja tvrtke.

Ukoliko smo se odlučili angažirati vanjske suradnike za potrebe dubinskog snimanja, to znači da s naše strane postoji ozbiljan interes za ulaganje, a dubinsko snimanje služi da se utvrde svi fundamentalni problemi koji možda postoje. Ovaj postupak možete znatno olakšati ukoliko ne zadržavate činjenice koje se objektivno mogu smatrati bitnima za donošenje odluke o ulaganju. Neovisno o tome, morat ćete vezano uz njih dati potrebne izjave i jamstva.

Konačno, nakon završetka postupka dubinskog snimanja, moguće je završiti pregovore, nakon čega odvjetnici pripremaju ugovornu dokumentaciju. Bitno je da se i vi vaš tim primjereno informirate i savjetujete vezano uz sva prava i obveze koja će se kreirati potpisivanjem dokumentacije.