HRV ENG
Ispis stranice

Oblici rizičnog kapitala?

Postoji široki spektar oblika i tipova private equity kapitala (rizičnog kapitala), a pojam private equity ima različite konotacije u različitim državama. Private equity ulaganja mogu se podijeliti u sljedeće glavne skupine:

  • Venture capital: široka podkategorija private equity kaptala koja se odnosi na ulaganja tipično u mlade tvrtke, za pokretanje i rani razvoj, ili ekspanziju poslovanja. Venture capital se uobičajeno dijeli na podkategorije u odnosu na fazu razvoja tvrtke, od kapitala za rani razvoj kojim se financira pokretanje poslovanja pa sve do kasnije faze i kapitala za rast koji se koristi za financiranje ekspanzije postojećeg poslovanja koji generira prihode, no još uvijek nije profitabilan ili ne generira potreban cash-flow za financiranje budućeg rasta.
  • Growth capital: odnosi se na ulaganja u vlasničke vrijednosne papire, uglavno manjinske udjele, u već zrelije tvrtke koje traže kapital za širenje ili restrukturiranje poslovanja, za ulazak na nova tržišta ili za financiranje većih akvizicija bez promjena u kontroli nad tvrtkom.
  • Leveraged buyout, LBO or Buyout: odnosi se na strategiju ulaganja u vlasničke vrijednosne papire kao dijela transakcije u kojoj se akvirira tvrtka, poslovna jedinica ili imovina od postojećih vlasnika tipično koristeći financijsku polugu (financial leverage). Tvrtke koje sudjeluju u ovakvim transakcijama su tipično zrelije tvrtke koje generiraju operativni cash-flow.

 

Druge strategije koje se mogu smatrati kao private equity ili njemu naslonjeni oblici:

  • "Distressed" ili posebne situacije: mogu se odnositi na ulaganja u vlasničke ili dužničke vrijednosne papire tvrtke u teškoćama, ili tvrtke u kojima se može osloboditi vrijednost kao rezultat jednokratne prilike (npr. promjena u regulatornom okviru, dislokacija i sl.). Ove kategorije mogu se odnositi na više strategija, od kojih se neke protežu i u sferu private equity kapitala.
  • Mezanine kapital: odnosi se na podređeni (subordinirani) dug ili preferencijalne dionice koji predstavlja dio kapitalne strukture koja je nadređena redovnim dionicama.
  • Nekretnine: u kontekstu private equity kapitala, tipično se odnosi na rizičnije dio spektra ulaganja uključujući i tzv. "value added" i "opportunity" fondove gdje ulaganja često sliče više leveraged buyout transakcijama nego klasičnim real estate ulaganjima. Pojedini investitori u private equity smatraju real estate zasebnom skupinom imovine.
  • Sekundarna ulaganja: odnosi se na ulaganja u postojeću private equity imovinu, uključujući udjele u private equity fondovima ili u portfelje direktnih ulaganja u privatne tvrtke putem kupnje tih ulaganja od postojećih (institucionalnih) ulagatelja. Ta su ulaganja često strukturirana slično kao fond fondova.
  • Infrastruktura: ulaganja u različite oblike javnih radova (npr. mostovi, tuneli, autoceste, zračne luke, javni prijevoz i sl.) koja su tipično vezana uz privatizacijske inicijative od strane državne administracije.
  • Energetika: ulaganja u široki spektar tvrtki (prije nego imovine) uključenih u proizvodnju i prodaju energije, uključujući crpljenje goriva, proizvodnju, rafiniranje i distribuciju, odnosno u tvrtke uključene u proizvodnju i transmisiju električne struje.